Beg_abc_Eng include ages in your post A.t shirt yankees But have your child tested it always puts one at ease.polo ralph lauren sleeveless drawstring jumpsuit Our target value is $64 based on our expectations for continued robust sales growth, strong operating margins and low debt.boucle d oreille gucci femme .joystick calibration Gyms offer a new twist on the group workout: You use your own machine, but you row in synchronized teams.viagra discount coupon The goal isn't to be 100% accurate, it's to establish a pattern to better help you predict O.kamagra use Sardonic anti hero Kyo and his indomitable companions face off against the demented Crimson King's ostentatious Mibu clan, a pompus lot of swollen headed pricks (afflicted with terminal narcissism) who lord it over the gifted The characters suffer mismatched bodies and souls, brandish supernatural powers, flaunt bizarre mutated eyes, and even dabble in genetic cloning in a days work for these extraordinary samurai.kamagra uk next day I let him play video games, any video game, regardless of rating.kamagra vs kamagra gold Next is to determine how many clothes are worn less.bet365 online Imagine they're like a little child on a bike and this is their first YouTube round, and we're going down the cul de sac and I'm like: "Yup, that's good! You did it! Good job!".bovada poker strategy Some experts still stand by them, some say they just kill off tissue in the limb.online sports betting maryland 6. Despite the term "plus sized" offering a bit of a blanket for bigger women, the truth is that there are many different shapes and therefore lots of different clothing that may or may not work for specific frames and builds. Fashions infused with African style are perfect for today's workplace. They apparently made it with a lot of cornstarch and basically ruined my entire day with their callous assholery. I hadn seen either of these features before unlike the others so it was fresh new territory for me. While some women prefer cardigans, some use sweaters as well. Our half of Tysons densification is over $250 million. This can include, but may not be limited to: retail, marketing/PR, sales, production, and design, and clearly state what their roles and responsibilities will be in the company.. With indoor sports, you can usually get by with only a couple layers. While I would like to see more of the larger narrative that within this, and more actual character growth, it something that appears to work better within the confines of single episodes. It'll dry quickly, so you can rinse and hang it between runs. These guys are perhaps the most fashionable athletes in the country.Alex Rodriguez, a West Hills clothier, is the fashion manager for more than half of the Dodger team, including All Stars Mike Piazza and Eric Karros.His first Dodger clients were Brett Butler and Orel Hershiser..
Articole Utile | Onutrad - Traduceri Iasi

LISTA STATE MEMBRE CONVENTIA DE LA HAGA

Posted in Apostile Iasi, Articole Utile

LISTA STATE MEMBRE CONVENTIA DE LA HAGA Centrul de Traduceri și Interpretariat ONU TRAD vine în sprijinul dumneavoastră cu informații actualizate despre procedura de apostilare a documentelor dumneavoastră. Statele membre ale Conventiei de la Haga din 5 Octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizarii actelor ce vor fi folosite in strainatate, sunt in numar de 64 si in toate acestea un document apostilat va fi recunoscut fara a fi necesare alte proceduri suplimentare. Pentru statele membre Haga, incepand cu data de 1 Septembrie 2005, apostilarea / supralegalizarea documentelor se va face de catre birourile specializate ale Prefecturilor, respectiv Tribunalelor din judetul respectiv. Apostila garanteaza recunoasterea oficiala prin lege. Cu alte cuvinte, orice document cu apostila Conventiei de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea fara alte cerinte in oricare dintre celelalte tari semnatare. Documentele romanesti legalizate cu Apostila Conventiei de la Haga sunt recunoscute in oricare din tarile din lista de mai jos. Pentru statele care nu au aderat la Conventia de la Haga (Brazilia, Emiratele Arabe, Kuweit etc.) procedura de supralegalizare va fi facuta prin vizare de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, Ministerul Justitiei si acolo unde este posibil, si de catre Consulatul tarii respective din Bucuresti. I. LISTA STATELOR PENTRU CARE ESTE NECESARĂ SUPRALEGALIZAREA Pe site-ul ministerului justiţiei – www.just.ro aceste state figurează cu menţiunea exemplificativ, ceea ce nu exclude posibilitatea ca vreun stat să fi fost omis din această enumerare: – ALGERIA, ARABIA SAUDITĂ, AFGANISTAN, AFRICA CENTRALĂ, BRAZILIA, BOLIVIA, BAHREIN, BANGLADESH, BENIN, BOLIVIA, BURKINA FASO, BURUNDI, BUTAN, CHILE, CANADA, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (CU EXCEPŢIA HONG KONG ŞI MACAO), COSTA RICA, CAMBOGIA,CAMERUN, CIAD, COASTA DE FILDEŞ, COMORE, CONGO, DJIBOUTI, EMIRATELE ARABE UNITE, EGIPT, ERITREEA, ETIOPIA, FILIPINE, GUATEMALA, GUINEEA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEEA ECUATORIALĂ, GUINEEA BISSAU, GUYANA, HAITI, IORDANIA, INDONEZIA, IRAK, IRAN, JAMAICA, KUWEIT, KIRGHISTAN, KENYA, KIRIBATI, LIBAN, LAOS, LIBIA, MALAEZIA, MAROC, MADAGASCAR, MAURITANIA, MICRONEZIA MYANMAR, NICARAGUA, NIGERIA, NAURU, NEPAL, NIGER, OMAN, PAKISTAN, PARAGUAY, PALAU, PAPUA-NOUA-GUINEE, QATAR, RWANDA, SIRIA, SRI LANKA, SINGAPORE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMALIA, SUDAN, THAILANDA, TURKMENISTAN, TADJIKISTAN, TANZANIA, TIMOR, TOGO, TUVALU, URUGUAY, UZBEKISTAN, UGANDA, VIETNAM, YEMEN, ZIMBABWUE, ZAMBIA. II. LISTA STATELOR PENTRU CARE ESTE NECESARĂ APOSTILA Listele au fost actualizate la data de 23 noiembrie 2010; Pentru actualizarea statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga se va consulta site-ul Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat: www.hcch.net. Secţiunea I – Statele membre ale Conferinţei de la Haga semnatare ale Convenţiei nr. 12/5.10.1961 1. Africa de Sud 2. Republica Albania 3. Republica Argentina 4. Australia 5. Republica Austria 6. Republica Belarus 7. Regatul Belgiei 8. Bosnia – Herzegovina 9. Republica Bulgaria 10. Republica Cehă 11. Republica Populară Chineză – numai Hong Kong şi Macao 12. Republica Cipru 13. Republica Coreea (Coreea de Sud) 14. Pepublica Croaţia 15. Regatul Danemarcei 16. Ecuador 17. Confederaţia Elveţiană 18. Republica Estonia 19. Republica Finlanda 20. Republica Franceză 21. Georgia 22. Republica Federală Germania 23. Republica Elenă (Grecia) 24. India...

Read More »

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Posted in Articole Utile

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea. Dacă plecaţi în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare vom efectua apostilarea actelor de studii la Instituţiile Prefectului. Dacă plecaţi în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare vom efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.   Vizarea actelor de studii din învăţământul superior Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate sunt următoarele: Diplomele de studii superioare (absolvire, licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat) Foaia matricolăsau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii) Programa analitică (anexă la diploma de studii) Certificatul de pregătire didactică Certificat an pregătitor Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni Adeverinţă de finalizare a studiilor   Biroul nostru  ONU TRAD poate încheia cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.   În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii: să fie tradusă în limba română şi legalizată, să fie apostilatăsau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.   Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratele şcolare judeţene. CENTRUL DE TRADUCERI SI INTERPRETARIAT ONU TRAD doreşte să vă reamintească încă o dată că este foarte important să apelaţi la specialişti cu experienţă pentru a vă oferi un serviciu de cea mai bună calitate. Menţionăm faptul că ne dedicăm total clientului şi nu bugetului acestuia.    ...

Read More »

Ce este adeverinţa de autenticitate / confirmare?

Posted in Articole Utile

CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT ONU TRAD urmăreşte să vă ofere cât mai multe informaţii referitor la aceste adeverinţe. Adeverinţele de autenticitate / confirmare nu sunt identice cu adeverinţele de licenţă sau de master, obţinute la absolvire. Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia. Adeverinţele de autenticitate / confirmare sunt solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii. Aceste adeverinţe se eliberează în limba română. Pentru obţinerea unei astfel de adeverinţe este nevoie de: Cerere adresată rectorului universităţii Copie simplă, alb negru, a actelor de studii pentru care se solicită adeverinţa. Chitanţa de achitare a taxei. Adeverințele de autenticitate / confirmare a studiilor NU se eliberează în aceeași zi cu depunerea cererii. Termenul este de 5 zile lucrătoare. Uneori la unele universităţi, aceste adeverinţe se pot elibera mai repede dar în regim de urgenţă.   IMPORTANT!!! Actele de studii şi adeverinţele de autenticitate / confirmare a studiilor se eliberează o singură dată, în original. Procură notarială este necesară în cazul în care actele de studii şi adeverinţele de autenticitate / confirmare a studiilor sunt ridicate de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul / reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă. ATENŢIE! În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitate. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire, adeverinţa de autenticitate / confirmare etc.). De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia. La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă schimbarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.               La finalul acestui articol sperăm ca v-am ajutat cu privire la acest subiect iar dacă doriţi mai multe informaţii nu ezitaţi sa contactaţi biroul nostru de traduceri şi interpretariat ONU TRAD. Suntem mereu la dispoziţia dumneavoastră.        ...

Read More »

PRESCHIMBAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ EMISE ÎNAINTE DE 1996 (tip vechi)

Posted in Articole Utile

Centrul de traduceri şi interpretariat ONU TRAD vă comunică faptul că actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.   Certificatul de naştere de tip nou (internaţional) este de culoare albastră iar certificatul de căsătorie de tip nou (internaţional) est de culoare roz şi au mărimea aproximativ cât a unui format A4. Acest certificat este redactat în română, engleză, franceză şi italiană. Schimbarea certificatului de tip vechi se face gratuit de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din oraşul de reşedinţă a titularului. În cazul în care titularul nu se poate prezenta, solicitarea se poate face şi printr-un împuternicit mandatat cu o procură specială.   În ceea ce priveşte certificatul de deces de tip nou (internaţional) este de culoare gri şi are aceleaşi caracteristici ca cele menţionate mai sus. Aceste certificate de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri al actului de identitate al solicitantului.   Preschimbarea acestor acte de tip vechi durează cel mult o săptămână pentru obţinerea actelor de tip nou (internaţional). Pentru a nu intra în contact cu factorul greşeală umană este important ca înainte de ridicarea actelor să verificaţi toate datele personale.   Bineinţeles că după preschimbarea acestora, actele de stare civilă vor fi apostilate la Prefectură, traduse, legalizate si apostilate la Camera Notarilor pentru folosirea acestora în străinătate.   Centrul de traduceri şi interpretariat ONU TRAD vă va răspunde cu drag pentru mai multe informaţii....

Read More »

TRADUCERE PROCURI / CONTRACTE DE COMODAT PENTRU PLECARE ÎN TURCIA

Posted in Articole Utile

Clienţii care doresc să călătorească cu maşina în Turcia, au nevoie de procură auto sau împuternicire notarială. Noi apostilăm această procură autentificată cu Apostila de la Haga pe original,  asigurăm traducerea şi legalizarea notarială a înscrisului şi ulterior apostilăm traducerea. Ne ocupăm cu rapiditate de aceste servicii astfel încât toţi clienţii să treacă frontiera fără nicio problemă. Preţurile pentru o traducere procura Turcia sunt accesibile persoanelor fizice şi juridice. Împuternicirea auto scrisă în limba română de către notar public sau firma de leasing este transpusă în limba turca de către un traducator autorizat de Ministerul de Justiţie. Suntem singurul centru de traduceri din regiunea Moldovei care lucreaza cu traducător autorizat nativ de limbă turcă   Biroul nostru de traduceri ONU TRAD vă oferă servicii profesioniste pentru nevoile...

Read More »

TRADUCEREA ACTELOR AUTO PENTRU ÎNMATRICULAREA AUTOTURISMELOR IN ROMANIA

Posted in Articole Utile

Pentru înmatricularea autovehiculelor cumpărate din străinătate (GERMANIA, ITALIA, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, BELGIA, REPUBLICA FRANCEZĂ, TURCIA etc.) este necesar să se traducă următoarele acte auto:   TRADUCERI ACTE AUTO DIN GERMANIA Contractul de vânzare – cumpărare al autovehiculului sau Factura de achiziţie a autovehiculului din care reiese data primei înmatriculări dar şi identitatea cumpărătorului   Permisul de circulaţie sau Certificatul de înmatriculare partea I şi partea II   TRADUCERI ACTE AUTO DIN ITALIA Certificatul de proprietate (autovehicul / ciclomotor) Carte de circulaţie (autovehicul / ciclomotor) Contractul de vânzare cumpărare / factura, dacă este cazul     TRADUCERI ACTE AUTO DIN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD Certificat de înmatriculare Contractul de vânzare cumpărare / factura, dacă este cazul     TRADUCERI ACTE AUTO DIN BELGIA Certificat de înmatriculare Contractul de vânzare cumpărare / factura, dacă este cazul   TRADUCERI ACTE AUTO DIN REPUBLICA FRANCEZĂ Certificat de înmatriculare Carte de identitate a autovehiculului Certificat de cesionare al unui autovehicul Contractul de vânzare cumpărare / factura, dacă este...

Read More »