Beg_abc_Eng include ages in your post A.t shirt yankees But have your child tested it always puts one at ease.polo ralph lauren sleeveless drawstring jumpsuit Our target value is $64 based on our expectations for continued robust sales growth, strong operating margins and low debt.boucle d oreille gucci femme .joystick calibration Gyms offer a new twist on the group workout: You use your own machine, but you row in synchronized teams.viagra discount coupon The goal isn't to be 100% accurate, it's to establish a pattern to better help you predict O.kamagra use Sardonic anti hero Kyo and his indomitable companions face off against the demented Crimson King's ostentatious Mibu clan, a pompus lot of swollen headed pricks (afflicted with terminal narcissism) who lord it over the gifted The characters suffer mismatched bodies and souls, brandish supernatural powers, flaunt bizarre mutated eyes, and even dabble in genetic cloning in a days work for these extraordinary samurai.kamagra uk next day I let him play video games, any video game, regardless of rating.kamagra vs kamagra gold Next is to determine how many clothes are worn less.bet365 online Imagine they're like a little child on a bike and this is their first YouTube round, and we're going down the cul de sac and I'm like: "Yup, that's good! You did it! Good job!".bovada poker strategy Some experts still stand by them, some say they just kill off tissue in the limb.online sports betting maryland 6. Despite the term "plus sized" offering a bit of a blanket for bigger women, the truth is that there are many different shapes and therefore lots of different clothing that may or may not work for specific frames and builds. Fashions infused with African style are perfect for today's workplace. They apparently made it with a lot of cornstarch and basically ruined my entire day with their callous assholery. I hadn seen either of these features before unlike the others so it was fresh new territory for me. While some women prefer cardigans, some use sweaters as well. Our half of Tysons densification is over $250 million. This can include, but may not be limited to: retail, marketing/PR, sales, production, and design, and clearly state what their roles and responsibilities will be in the company.. With indoor sports, you can usually get by with only a couple layers. While I would like to see more of the larger narrative that within this, and more actual character growth, it something that appears to work better within the confines of single episodes. It'll dry quickly, so you can rinse and hang it between runs. These guys are perhaps the most fashionable athletes in the country.Alex Rodriguez, a West Hills clothier, is the fashion manager for more than half of the Dodger team, including All Stars Mike Piazza and Eric Karros.His first Dodger clients were Brett Butler and Orel Hershiser..
Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate | Onutrad - Traduceri Iasi

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Posted in Articole Utile

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea.
Dacă plecaţi în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare vom efectua apostilarea actelor de studii la Instituţiile Prefectului.
Dacă plecaţi în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare vom efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.
 

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior
Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate sunt următoarele:

  • Diplomele de studii superioare (absolvire, licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat)
  • Foaia matricolăsau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii)
  • Programa analitică (anexă la diploma de studii)
  • Certificatul de pregătire didactică
  • Certificat an pregătitor
  • Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă
  • Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni
  • Adeverinţă de finalizare a studiilor

 

Biroul nostru  ONU TRAD poate încheia cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

 

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să fie tradusă în limba română şi legalizată,
  • să fie apostilatăsau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.

 

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratele şcolare judeţene.

CENTRUL DE TRADUCERI SI INTERPRETARIAT ONU TRAD doreşte să vă reamintească încă o dată că este foarte important să apelaţi la specialişti cu experienţă pentru a vă oferi un serviciu de cea mai bună calitate. Menţionăm faptul că ne dedicăm total clientului şi nu bugetului acestuia.

 

 

 

Post a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *