CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT ONU TRAD urmăreşte să vă ofere cât mai multe informaţii referitor la aceste adeverinţe.

Adeverinţele de autenticitate / confirmare nu sunt identice cu adeverinţele de licenţă sau de master, obţinute la absolvire.

Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia.

Adeverinţele de autenticitate / confirmare sunt solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii.

Aceste adeverinţe se eliberează în limba română. Pentru obţinerea unei astfel de adeverinţe este nevoie de:

  • Cerere adresată rectorului universităţii
  • Copie simplă, alb negru, a actelor de studii pentru care se solicită adeverinţa.
  • Chitanţa de achitare a taxei.

Adeverințele de autenticitate / confirmare a studiilor NU se eliberează în aceeași zi cu depunerea cererii. Termenul este de 5 zile lucrătoare. Uneori la unele universităţi, aceste adeverinţe se pot elibera mai repede dar în regim de urgenţă.

 

IMPORTANT!!!

Actele de studii şi adeverinţele de autenticitate / confirmare a studiilor se eliberează o singură dată, în original.

Procură notarială este necesară în cazul în care actele de studii şi adeverinţele de autenticitate / confirmare a studiilor sunt ridicate de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul / reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitate. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire, adeverinţa de autenticitate / confirmare etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă schimbarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

 

            La finalul acestui articol sperăm ca v-am ajutat cu privire la acest subiect iar dacă doriţi mai multe informaţii nu ezitaţi sa contactaţi biroul nostru de traduceri şi interpretariat ONU TRAD. Suntem mereu la dispoziţia dumneavoastră.

CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT ONU TRAD urmăreşte să vă ofere cât mai multe informaţii referitor la aceste adeverinţe.

Adeverinţele de autenticitate / confirmare nu sunt identice cu adeverinţele de licenţă sau de master, obţinute la absolvire.

Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia.

Adeverinţele de autenticitate / confirmare sunt solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii.

Aceste adeverinţe se eliberează în limba română. Pentru obţinerea unei astfel de adeverinţe este nevoie de:

  • Cerere adresată rectorului universităţii
  • Copie simplă, alb negru, a actelor de studii pentru care se solicită adeverinţa.
  • Chitanţa de achitare a taxei.

Adeverințele de autenticitate / confirmare a studiilor NU se eliberează în aceeași zi cu depunerea cererii. Termenul este de 5 zile lucrătoare. Uneori la unele universităţi, aceste adeverinţe se pot elibera mai repede dar în regim de urgenţă.

 

IMPORTANT!!!

Actele de studii şi adeverinţele de autenticitate / confirmare a studiilor se eliberează o singură dată, în original.

Procură notarială este necesară în cazul în care actele de studii şi adeverinţele de autenticitate / confirmare a studiilor sunt ridicate de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul / reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitate. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire, adeverinţa de autenticitate / confirmare etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă schimbarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

 

            La finalul acestui articol sperăm ca v-am ajutat cu privire la acest subiect iar dacă doriţi mai multe informaţii nu ezitaţi sa contactaţi biroul nostru de traduceri şi interpretariat ONU TRAD. Suntem mereu la dispoziţia dumneavoastră.