Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea.
Dacă plecaţi în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare vom efectua apostilarea actelor de studii la Instituţiile Prefectului.
Dacă plecaţi în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare vom efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.
 

Vizarea actelor de studii din învăţământul superior
Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate sunt următoarele:

  • Diplomele de studii superioare (absolvire, licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat)
  • Foaia matricolăsau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii)
  • Programa analitică (anexă la diploma de studii)
  • Certificatul de pregătire didactică
  • Certificat an pregătitor
  • Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă
  • Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni
  • Adeverinţă de finalizare a studiilor

 

Biroul nostru  ONU TRAD poate încheia cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

 

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să fie tradusă în limba română şi legalizată,
  • să fie apostilatăsau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare, respectiv: Albania, Austria, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa, Mongolia, Muntenegru, Polonia, R.P. Chineză, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.

Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.

 

Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar

Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratele şcolare judeţene.

CENTRUL DE TRADUCERI SI INTERPRETARIAT ONU TRAD doreşte să vă reamintească încă o dată că este foarte important să apelaţi la specialişti cu experienţă pentru a vă oferi un serviciu de cea mai bună calitate. Menţionăm faptul că ne dedicăm total clientului şi nu bugetului acestuia.