TIPURI DE INTERPRETARIAT

CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT ONU TRAD vă pune la dispoziţie o gamă complexă de servicii profesionale de interpretariat de cea mai bună calitate. Interpreţii noștri dispun de experienţă şi sunt autorizaţi de către Ministerul Justiţiei din România. Vă invităm să apelaţi la noi atunci când aveţi nevoie de servicii rapide.

Importantă este diferenţa dintre un traducător şi un interpret. Cu toate că ambii sunt profesionişti adevăraţi, ceea ce îi diferenţiază este faptul că:

  • Interpretul efectuează interpretarea pe loc, verbal
  • Traducătorul realizează traducerea în scris

Vă informăm că există mai multe tipuri de interpretariat cum ar fi:

  • Interpretariat simultan:

– pentru conferinţe

 – summit (interpretariat simultan la cască)

– discuţii la care câţiva membri nu înţeleg limba vorbită de către ceilalţi

Interpreţii simultani trebuie să gândească şi să vorbească în acelaşi timp. Această deprindere este greu de obţinut. Interpreţii simultani cu experienţă nu traduc numai cuvintele ci şi ideile, sensul.  De aceea avem interpreţi cu calităţi complexe ale muncii lor (cunoaştere, inventivitate, intuiţie, studii superioare, bune maniere, cultură generală). Interpretariatul simultan este cel mai frecvent întâlnit, dar şi cel mai dificil. Este un proces foarte complex. Foarte puţini traducători care cunosc în profunzime limba străină pot duce la bun sfârşit o zi de interpretare simultană.

 

  • Interpretariatul consecutiv se referă la faptul că vorbitorul se opreşte la anumite intervale de timp, permiţându-i interpretului să realizeze traducerea. În general, vorbitorul face o pauză după fiecare propoziţie sau frază. Cu toate că interpretarea durează mai mult, interpretul asigură o traducere mai corectă şi mai completă. Avem nevoie de interpretariat consecutiv la:

– întâlniri de afaceri, conversaţie

– semnare contracte la birouri notariale

– Stare Civilă

– Înfiinţări societăţi

– discuţii telefonice

– deschidere conturi şi obţinere credite bănci

– călătorii din ţară

 

  • Interpretariat chuchotage se referă la faptul când interpretul şopteşte traducerea la ureche în timp real, fără a utiliza echipamente tehnice.

 

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru a primi mai multe informaţii de la CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT ONU TRAD.