PRESCHIMBAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ EMISE ÎNAINTE DE 1996 (tip vechi)

Centrul de traduceri şi interpretariat ONU TRAD vă comunică faptul că actele de stare civilă emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.

Certificatul de naştere de tip nou (internaţional) este de culoare albastră iar certificatul de căsătorie de tip nou (internaţional) est de culoare roz şi au mărimea aproximativ cât a unui format A4. Acest certificat este redactat în română, engleză, franceză şi italiană. Schimbarea certificatului de tip vechi se face gratuit de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din oraşul de reşedinţă a titularului. În cazul în care titularul nu se poate prezenta, solicitarea se poate face şi printr-un împuternicit mandatat cu o procură specială.

În ceea ce priveşte certificatul de deces de tip nou (internaţional) este de culoare gri şi are aceleaşi caracteristici ca cele menţionate mai sus. Aceste certificate de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri al actului de identitate al solicitantului.

Preschimbarea acestor acte de tip vechi durează cel mult o săptămână pentru obţinerea actelor de tip nou (internaţional). Pentru a nu intra în contact cu factorul greşeală umană este important ca înainte de ridicarea actelor să verificaţi toate datele personale.

Bineinţeles că după preschimbarea acestora, actele de stare civilă vor fi apostilate la Prefectură, traduse, legalizate si apostilate la Camera Notarilor pentru folosirea acestora în străinătate.

Centrul de traduceri şi interpretariat ONU TRAD vă va răspunde cu drag pentru mai multe informaţii.